8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Archiv rubriky: Právní slovník

Advokát



Definice advokáta zní dle § 4 Zákona o advokacii tak, že advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou („ČAK“,

Znalecký posudek



Znalecký posudek, či dokazování znalcem, je jeden z důkazních prostředků užívaných v soudních řízení i řízeních před správním orgánem, které mají prokázat určitý skutkový stav