8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Archiv rubriky: Občanské právo

Rezervační poplatky a Nejvyšší soud ČR: sp. zn. 33 Cdo 1507/2022Úspěch naší AK Nejvyšší soud ČR dal klientům za pravdu a potvrdil, že realitní kanceláře nemohou ve svých smlouvách o realitním zprostředkování (ať mají jakoukoliv

Výpověď z nájmu bytu: co říkají soudy?Občanský zákoník neurčuje jen důvody, pro které může pronajímatel podat výpověď, ale také jak má výpověď z nájmu přesně vypadat, jak dlouhá je výpovědní doba a

Ochrana nájemce při nájmu bytuNájemce bytu požívá dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) silné ochrany jakožto slabší strana závazku. I přesto se v nájemních smlouvách často objevují ujednání, která

„Spotřebitelská“ novela občanského zákoníkuParlamentem byla projednána novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), vedená jako sněmovní tisk č. 213. Návrh byl rozeslán poslancům dne 4.

Lhůta bez zbytečného odkladuZákonodárce lhůtu „bez zbytečného odkladu“ používá napříč celým právním řádem, zejména v občanském zákoníku. Jedná se o časový úsek, během něhož je nutné splnit nějakou povinnost

Co je lichevní smlouva a jak se proti ní bránit?Právní úpravu nalezneme v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“), tedy ve sféře soukromoprávních předpisů, konkrétně v paragrafu

Co je to adhezní smlouva a jak chrání slabší smluvní stranu?Smlouva uzavřená adhezním způsobem je taková smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou

Pronájem přes Airbnb se musí danit jako podnikání, nikoliv jako nájem, rozhodl soud část 2.Posouzení soudem Soud dal zapravdu žalovanému, kdy jeho argumentaci potvrdil a doplnil o následující: V této věci bylo zásadním sporem mezi účastníky řízení posouzení, zda

Musím číst všeobecné obchodní podmínky?Všeobecné obchodní podmínky jsou nejčastěji používány v podnikání, kdy alespoň na jedné straně vystupuje podnikatel. Obchodní podmínky mají obecný charakter a jsou požívány pro větší počet

Pronájem přes Airbnb se musí danit jako podnikání, nikoliv jako nájem, rozhodl soud část 1.Procesní okolnosti Městský soud v Praze dne 19. 8. 2021 zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala zrušení daňového rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno