8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Archiv rubriky: Občanské právo

Co je to adhezní smlouva a jak chrání slabší smluvní stranu?Smlouva uzavřená adhezním způsobem je taková smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek

Pronájem přes Airbnb se musí danit jako podnikání, nikoliv jako nájem, rozhodl soud část 2.Posouzení soudem Soud dal zapravdu žalovanému, kdy jeho argumentaci potvrdil a doplnil o následující: V této věci bylo zásadním sporem mezi účastníky řízení posouzení, zda lze příjmy žalobkyně považovat za

Musím číst všeobecné obchodní podmínky?Všeobecné obchodní podmínky jsou nejčastěji používány v podnikání, kdy alespoň na jedné straně vystupuje podnikatel. Obchodní podmínky mají obecný charakter a jsou požívány pro větší počet uzavíraných smluv určitého druhu. Obchodní

Pronájem přes Airbnb se musí danit jako podnikání, nikoliv jako nájem, rozhodl soud část 1.Procesní okolnosti Městský soud v Praze dne 19. 8. 2021 zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala zrušení daňového rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu pro hlavní