8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Archiv pro měsíc: Září 2022

AdvokátDefinice advokáta zní dle § 4 Zákona o advokacii tak, že advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou („ČAK“,

Znalecký posudekZnalecký posudek, či dokazování znalcem, je jeden z důkazních prostředků užívaných v soudních řízení i řízeních před správním orgánem, které mají prokázat určitý skutkový stav