8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Archiv pro rok: 2022

Nejčastěji vyhledávané úřady·     Finanční úřady ·     Městské a obecní úřady ·     ČSSZ ·     Matriční úřady ·     Úřady práce – SSP ·     Stavební úřady ·     Úřady práce ·     Živnostenské úřady ·     Dopravně-správní agendy ·     Exekutorské úřady ·     Okresní soudy ·     Katastrální úřady

Dovolená v pracovním právuOd roku 2021 vešla v účinnost novela zákoníku práce, která zavádí spravedlivější vypočítávání dovolené. Podstatně se mění pravidla hry, takže každý zaměstnavatel i zaměstnanec by si na tuto novelu měl dát

Dostali jste výpověď pro nadbytečnost?Žádný pracovní poměr netrvá věčně a dříve nebo později vlivem právních skutečností nebo událostí dojde k jeho skončení. Může tak dojít pouze ze zákonem stanovených důvodů, a to například dohodou, okamžitým

Insolvenční řízeníInsolvenční řízení jsou upravena v zákoně č. 182/2006 Sb., „Insolvenční zákon“, tento předpis představuje odkloněnou linii od běžného občanského řízení společně s řízením exekučním a představuje tak menší specialitu. Platí pro něj

Je šíření dezinformací trestným činem?Tento pojem zaznívá v posledních letech ve veřejném prostoru stále častěji. Intenzita výskytu pojmu dezinformace neboli „fake news“ se ještě zvýšila s počátkem ruské invaze na Ukrajinu. Tento pojem není českou

Nutná obranaJedná se o zvláštní okolnost, která ve svém důsledku vylučuje protiprávnost trestného činu. Při splnění zákonných podmínek jednání, které by vesměs naplňovalo ostatní znaky trestného činu a tím skutkovou podstatu

Padělání COVID certifikátů jako trestný čin?PEREX: Nejvyšší státní zastupitelství vydalo stanovisko o padělání COVID certifikátů. Lze však postihnout osoby, které v grafických programech upravují jména? Jednadvacáté století ukázalo, jak moc nejsme v moderní společnosti připraveni na strašáky

Co je to adhezní smlouva a jak chrání slabší smluvní stranu?Smlouva uzavřená adhezním způsobem je taková smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek

Pronájem přes Airbnb se musí danit jako podnikání, nikoliv jako nájem, rozhodl soud část 2.Posouzení soudem Soud dal zapravdu žalovanému, kdy jeho argumentaci potvrdil a doplnil o následující: V této věci bylo zásadním sporem mezi účastníky řízení posouzení, zda lze příjmy žalobkyně považovat za

Řešení konfliktů aneb nemusí to vždy skončit u souduKaždý klient je primárně poučen o tom, že soud je ultima ratio. To znamená, že k soudu se jde až tehdy, když selžou veškeré pokusy o mimosoudní vyřešení. Soudy jsou poslední